สมุนไพรกับคนไทย

พืชสมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปี สรรพคุณและคุณค่า ของสมุนไพรเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าภูมิปัญญาโบราณซึ่งมีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้ จริงและใช้ได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่โบราณก็ทราบกันดีว่าสมุนไพรมีคุณค่า ทางยามากมาย ซึ่งเชื่อกันอีกด้วยว่าต้นพืชต่างๆ ก็เป็นพืชที่มีสารที่เป็นตัวยา ด้วยกันทังสิ้น เพียงแต่ว่าพืชชนิดไหนจะมีคุณค่าทางยามากน้อยกว่ากัน เท่านั้น

สมุนไพร หมายถึง “พืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยา” ส่วน ยาสมุนไพร หมายถึง “ยาที่ได้จากส่วนของพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ซึ่งยังมิได้ผสมปรุง หรือ แปรสภาพ” ส่วนการนำมาใช้อาจดัดแปลงรูปลักษณะของสมุนไพรให้ใช้ได้ สะดวกขึ้น เช่น นำมาหั่นให้มีขนาดเล็กลง หรือนำมาบดเป็นผง เป็นต้น จะมี แต่พืชเพียงอย่างเดียวหามิได้ เพราะยังมีสัตว์และแร่ธาตุอื่นๆ อีก สมุนไพร ทีเป็นสัตว์ได้แก่ เขา หนัง กระดูก ดี หรือเป็นสัตว์ทั้งตัวก็มี เช่น ตุ๊กแก ไส้เดือน ม้าน้ำ ฯลฯ

“พืชสมุนไพร” แบ่งออกเป็น 5 ประการ

  1. รูป ได้แก่ ใบไม้ ดอกไม้ เปลือกไม้ แก่นไม้ กระพี้ไม้ รากไม้ เมล็ด
  2. สี มองแล้วเห็นว่าเป็นสีเขียวใบไม้ สีเหลือง สีแดง สีส้ม สีม่วง สีนํ้าตาล สีดำ
  3. กลิ่น ให้รู้ว่ามีกลิ่น หอม เหม็น หรือกลิ่นอย่างไร
  4. รส ให้รู้ว่ามีรสอย่างไร รสจืด รสฝาด รสขม รสเค็ม รสหวาน รสเปรี้ยว
  5. ชื่อ ต้องรู้ว่ามีชื่ออะไรในพืชสมุนไพรนั้นๆ ให้รู้ว่าขิงเป็นอย่างไร ข่าเป็นอย่างไร ใบขี้เหล็กเป็นอย่างไร ดอกมะขามเป็นอย่างไร ผลมะเกลือ เป็นอย่างไรสมุนไพรนอกจากจะนำมาใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรคแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ อีก เช่น นำมาบริโภคเป็นอาหาร เสริมสุขภาพ เครื่องดื่ม สีผสมอาหาร และสีย้อมผ้า ตลอดจนใช้ทำเครื่อง สำอางอีกด้วย และสมุนไพรที่นำมาทำเป็นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นผักพื้น บ้านที่ชาวบ้านในภูมิภาคต่างๆ คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี นอกจากจะนำมา ประกอบอาหารกินแล้วยังช่วยรักษาโรคต่างๆ ได้ดีดังนั้นจึงขอกล่าวถึงพืชผักพื้นบ้านที่คนในท้องถิ่น นิยมนำมาประกอบอาหารกินกันว่ามีคุณประโยชน์ด้านสมุนไพรอย่างไรบ้าง มีคุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการอย่างไร แล้วมีเมนูอาหารหลากหลาย ท้องถิ่นมาแนะนำให้นำไปประกอบอาหารได้ต่อไป

 

Poke:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>