ยาสมุนไพร

คำว่า สมุนไพร แปลว่าพืชที่ใช้เป็นเครื่องยาสมุนไพรมีอยู่ตามป่าของประเทศไทยมีมากมาย บางชนิดก็เรียกไม่ตรงกันแล้วแต่ละพื้นที่แต่ละภาคจะเรียก ผู้ที่ค้นพบสมุนไพรแต่ละชนิดจะนำมารวบรวมเป็นพวก ๆ

สำหรับรักษาโรคมาแต่โบราณนั้นย่อมจะใช้ความสังเกตค้นคว้าทดลอง สรรพคุณของสมุนไพรต้องใช้เวลานาน จึงจะนำมาใช้รักษาได้ เพราะสมุนไพรบางชนิดมีสรรพคุณที่เป็นพิษต่อร่างกายก็มี มีสรรพคุณ รักษาโรคก็มี

หมอพื้นบ้านแต่โบราณ จึงมีความพยายามค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ และใช้ความสังเกตุจากสัตว์บางชนิดที่กินสมุนไพรเข้าไป จาการทดลองค้นคว้านับเป็นเวลานาน จึทำให้รู้ว่ามีสมุนไพรชนิดใดบ้าง ที่รักษาโรคได้ ปัจจุบันมีการค้นคว้าด้วยเครื่องมือทันสมัย ที่ทำให้การค้นคว้าทดลอง ได้ผลดียิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>