ผักสมุนไพรพื้นบ้าน

วัฒนธรรมพื้นบ้านของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ มักจะเก็บผักสมุนไพรพื้นบ้านจากริมรั้ว จากป่า ไร่ นา หรือสวนเป็นผักสดๆ มาประกอบเป็นอาหาร ผักสดยิ่งสดเท่าไรก็ยิ่งมีวิตามินซีสูงเท่านั้น ดังนั้นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคน ไทย ผักบางชนิดที่นำมากินสดกับนั้าพริก คนไทยก็มักจะนำมากิน เลย ซึ่งได้วิตามินซีและเกลือแร่อื่นๆ สูง ในบางชนิดอาจจะเป็นอันตราย ถ้า นำมากินเลยก็จะเอามาลวกต้มตามภูมิปัญญาดั้งเดิม

ในยุคสมัยนี้ของคนเมืองใหญ่ๆ การดูแลสุขภาพของตนเองด้วย ผักสมุนไพรพื้นบ้าน วิธีธรรมชาติอย่างการกินผักพื้นบ้านที่ปลอดสารพิษ หรือปลูกผักไว้กินกัน เองในครัวเรือน นอกจากจะช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ แล้วยังช่วย ประหยัดและช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน ดังนั้นเราควรจะส่งเสริม ให้มีการปลูกผักสมุนไพรพื้นบ้านริมรั้วเพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารแทนการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบริเวณที่จะปลูกต้นไม้หรือผักไว้กินได้มากนัก เนื่องจากการถูกจำกัดเรื่องสถานที่ แต่เราสามารถปลูกผักสวนครัว ไว้กินโดยการปลูกไว้ในกระถาง เช่น พริก โหระพา กะเพรา แมงลัก ชะพลู ผักชี ผักแพว เป็นต้น ซึ่งปลูกง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทั้ง ยังปลอดกัยจากสารพิษ สำหรับผู้ที่มีที่ดินพอปลูกผักริมรั้วที่เป็นไม้ยืนต้น ที่ เก็บไว้กินได้หลายๆ ปี เช่น แค กระถิน ซะอม สะเดา การนำผักสมุนไพรพื้นบ้านเหล่านั้นมา ปลูกในที่ที่ไม่ต้องการการดูแลมากนัก นอกจากจะเก็บมาเป็นอาหารที่มีคุณค่าแล้วยังช่วยเป็นรั้วบ้านและให้ร่มเงา ทำให้สดชื่น ถ้าหากเหลือกินใน ครอบครัวก็สามารถแบ่งให้เพื่อนบ้าน หรือเก็บไปขายได้ ดังนั้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาดั้งเดิม ของคนโบราณรวมทั้งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยโบราณ ที่อยู่แบบอบอุ่นพึ่งตนเองได้ ซึ่งปัจจุบันคนไทยกำลังหวนคืนสู่บรรยากาศ นั้นเพื่อความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย การช่วยเหลือจุนเจือกัน การช่วยเหลือตัวเองในระดับครอบครัวชุมชน การมีใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่กัน หากความเป็นอยู่ในยุคสมัยก่อนย้อนกลับมาได้จริงๆ ด้วยความ ร่วมมือร่วมใจกันของคนไทยทุกคนที่เห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิต ตนเองและคนในสังคม คนไทยก็จะยังอยู่รอด ชาติไทยของเราก็อยู่รอดด้วย เช่นกันตราบชั่วนิจนิรันดร

ผักสมุนไพรพื้นบ้าน

Poke:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>