ประเภทยาสมุนไพร

ประเภทยาสมุนไพร

ตามตำราเวชคืกษาระบุประ๓ทของยาสมุนไพรตามวิธีการปรุงไว้ถึง ๒๕ ชนิด เช่น ยาเม็ด ยานัตถุ ยาสูบ ยาพอก ยาหวง ฯลฯ แต่เคล็ดลับภูมิปัญญาไทย ขอแนะนำกรรมวิธีปรุงยาสมุนไพรที่ใช้บ่อย คือ

ยาชง

โดยทั่วไปมักใช้สมุนไพรตากแห้งทำเป็นยาชง ส่วนของสมุนไพรที่ใช้ จะถูกหั่นเป็นชิ้นบางๆ ภาชนะที่ใช้เป็นกระเบื้องแก้ว หรือภาชนะเคลือบไม่ใช้ภาชนเะโลหะ วิธีชง ทำโดยใช้สมุนไพรหนึ่งส่วนผสมกับนํ้าเดือดสิบส่วน ปิดฝาทิ้งไว้ ๑๐-๑๕ นาที ยาชงเป็นรูปแบบยาที่มีกลิ่นหอมชวนดื่ม และเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว

ยาดอง

เป็นการแช่สมุนไพรแบบเย็น โดยนำส่วนของสมุนไพรมาบดเป็นผงหยาบ ห่อด้วยผ้าขาวบางหลวมๆ ห้ามใช้กับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หญิงมีครรภ์

ยาลูกกลอน

การปรุงยาลูกกลอน โดยนำสมุนไพรมาบดเป็นผง ผสมกับนํ้าผึ้งโดยใช้ สมุนไพร ๑ ส่วน แช่น้ำผึ้ง ๒ ส่วน จากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมเท่าเม็ดพุทรา นำไปอบแห้งหรือตากแห้ง ๑-๒ วัน

ยาต้ม

คือการนำสมุนไพรต้มรวมกับนํ้า โดยหั่นสมุนไพรเป็นชิ้นเล็กๆ พอดี ใส่ลงในหม้อดิน หรือเอาชนะที่ไม่ใช่โลหะเทนํ้าลงไปท่วมยาเล็กน้อย ใช้ไฟขนาด กลางต้มให้เดือด หลังจากเดือดแล้วลดไฟลงคนยาให้สมํ่าเสมอแล้วจากนั้นก็นำมาดื่มได้

ยาผง

ยาสมุนไพรไทย

ยาสมุนไพรไทย

ปรุงจากส่วนของพืชสมุนไพรชนิดเดียว หรือหลายชนิดมาบดรวมกัน เวลารับประทานมักจะใช้ร่วมกับนํ้ากระสายยา ซึ่งนํ้ากระสายอาจเป็นนํ้าสุก หรือน้ำดอก

สำหรับการใช้สมุนไพรมาปรุงยา ต้องคำนึงถึงการใช้ให้ถูกต้อง ใช้ให้ถูกขนาดใช้ให้ถูกวิธีและใช้ให้ถูกกับโรค จะทำให้ตัวยามีสรรพคุณ ในการรักษาโรค ได้ผลดียิ่งขึ้น

Poke:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>